top of page

말씀 훈련

찬양교회  50 암송구절

pandemic_special-소기범목사.png
Seminar 11-10-2020.png
묵상세미나 with 찬양교회 ver.2.png
온라인성경공부안내-수정.png
말씀훈련2020봄.png
aaron-burden-58729-unsplash.jpg

2019년 봄 말씀훈련 

       

     일시 : 2월 10일 ~ 3월 31일, 매주 주일 오후 5~7시

     내용 : 생명의 삶 (허봉기 목사)

               구약 비전통독 (이동석 목사)

     등록 : 1월 13일 ~ 27일 (주일)

말씀훈련포스터2018.png
Screen Shot 2017-12-08 at 12.32.08 AM.pn
bottom of page